Łódź ul. Drewnowska 102 (w pobliżu Manufaktury)
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 9:00–16:00

napisz

biuro@sun-tech.pl

zadzwoń

+48 (42) 654 81 35

Co oznaczają klasy wiatrowe markiz tarasowych?

Markizy Tarasowe

Klasy wiatrowe markiz tarasowych

 

Przed zakupem markizy powinniśmy także zwrócić uwagę czy nasz taras jest narażony na duże powiewy wiatru?

Markiza jest swego rodzaju żaglem, przez co jest bardzo wrażliwa na powiewy wiatru. Im markiza jest większa, tym bardziej będzie narażona na ewentualne zniszczenia spowodowane silnym i porywistym wiatrem.

Markizy tarasowe z ramionami składanymi są poddawane przez producentów badaniom na dopuszczalne obciążenia wiatrem i klasyfikowane są według określonych wymogów wskazanej klasy odporności wiatrowej.

Określono 3 klasy, które symbolizują odporność markizy na wiatr. Każda z klas informuje o tym, przy jakiej prędkości wiatru nasza markiza może pozostać rozwinięta.

Markizy tarasowe z ramionami składanymi podlegają badaniom na dopuszczalne obciążenie wiatrem i są klasyfikowane według aktualnej normy PN-EN 1932:2013-09. Stąd też w klasyfikacji markiz i pergoli można spotkać w opisać liczbę, która opisuje odporność urządzenia na podmuchy wiatru. Co oznaczają poszczególne klasy wyjaśnimy poniżej.

 • Zerowa klasa wiatrowa opisuje odporność która nie jest wymagana lub zmierzona lub produkt, który nie spełnia wymagań dla 1. klasy wiatrowej.
 • Kurz i papier podnoszą się. Gałęzie zaczynają się poruszać.
 • Markiza nie może być używana przy żadnych podmuchach wiatru.

 • Markiza może pozostać rozłożona dla wiatru o prędkości do czwartego stopnia.
 • Małe drzewa kołyszą się.
 • Prędkość 20-27 km/h (5,5-7,4 m/s)

 • Markiza może pozostać rozłożona dla wiatru o prędkości do piątego stopnia.
 • Duże gałęzie w ruchu. Słychać świst wiatru nad głową. Kapelusze zrywane z głowy.
 • Prędkość 28-37 km/h (7,5-10,4 m/s)

 • Markiza może pozostać rozłożona dla wiatru o prędkości do szóstego stopnia.
 • Prędkość do 49 km/h

Klasa wiatrowa dla produktu jest opisana na oznaczeniu CE. Oznaczenie klasy wiatrowej zadeklarowane po montażu produktu może różnić się od opisanego na etykiecie CE produktu i podawane jest ostatecznie z uwzględnieniem specyfiki podłoża montażowego, zastosowanych materiałów i innych warunków mogących wpływać na bezpieczeństwo użytkowania produktu. Deklarowane przez producentów klasy wiatrowe mają najczęściej zastosowanie w przypadku bezpośredniego montażu do betonu B25. Grubość warstwy docieplenia, rzeczywista klasa betonu i elementy łączne mogą wpływać na obniżenie parametru klasy wiatrowej.

W treści wykorzystano materiały firmy Markilux.